Kalite ve Güvenlik Politikası

REAL HAVACILIK & DANIŞMANLIK A.Ş. olarak müşterilerimizin beklentilerine cevap vermek için kalite ve emniyet yönetim sistemini kuracak, sürekli iyileştirecek ve güvenli ve verimli hizmetle gelişen havacılık standartlarını takip edeceğiz. Bu politikamız kapsamında:

 • Uçuş güvenliğine her zaman en yüksek önceliği vereceğiz.
 • Havacılıkta insan faktörleri ilkelerini uygulayarak çalışacağız.
 • Kalite ve güvenlik anlayışımızla cezai yaptırım içermeyen raporlama yolları oluşturacağız, bakım kaynaklı hata ve olaylarda çalışanlarımızın bu raporlama yollarını kullanmalarını destekleyip teşvik edeceğiz.
 • Tüm personel görev olarak prosedürlere, kalite standartlarına ve mevzuata uymakla yükümlüdür.
 • Tüm birimler kalite denetçileri ile işbirliği yapacaktır.
 • Güvenlik standartlarının ticari zorunluluklar nedeniyle azalmamasını sağlayacağız.
 • Kaynakların iyi kullanılması sağlanacak ve bakımların ilk denemede doğru yapılmasına özellikle dikkat edilecektir.
 • Tüm kuruluş personeli insan faktörlerinin bilincinde olacak şekilde eğitilecek ve bu alanda sürekli bir eğitim programı oluşturulacaktır.
 • Çevreye verilen zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız.
 • İnsan ve finans kaynağı sağlanması doğrultusunda güvenlik uygulamalarına destek vereceğiz.
 • Emniyet performansının sağlanmasına ilişkin personelimizin sorumlulukları açıkça tanımlanacaktır.
 • Şirket faaliyetleri sırasında oluşabilecek riskleri tespit edip kontrol altına alarak etkilerini ve zararlarını en aza indireceğimizi,

Tüm personelimiz REAL HAVACILIK VE DANIŞMANLIK A.Ş. kalite ve güvenlik politikasında burada belirtilen ilkelere uymakla sorumludur.